Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-215-x-150 mm

Марка: Hawera Производител: Hawera
7,39 лв.
В наличност
SKU
080236
Свредло за пробиване на бетон SDS+ с 2 режещи ръба
Други опции:
Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-215-x-150  mm 8-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 3.5-x-110-x-50  mm 3.5-x-110-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 4-x-115-x-50  mm 4-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 4-x-165-x-100  mm 4-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-115-x-50  mm 5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-165-x-100  mm 5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-215-x-150  mm 5-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-315-x-250  mm 5-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-115-x-50  mm 5.5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-165-x-100  mm 5.5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-210-x-150  mm 5.5-x-210-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-265-x-200  mm 5.5-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-315-x-250  mm 5.5-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-465-x-400  mm 5.5-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-115-x-50  mm 6-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-165-x-100  mm 6-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-215-x-150  mm 6-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-265-x-200  mm 6-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-465-x-400  mm 6-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-115-x-50  mm 6.5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-165-x-100  mm 6.5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-265-x-200  mm 6.5-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-210-x-150  mm 6.5-x-210-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-115-x-50  mm 7-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-165-x-100  mm 7-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-215-x-150  mm 7-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-115-x-50  mm 8-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-165-x-100  mm 8-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-265-x-200  mm 8-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-615-x-550  mm 8-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 9-x-215-x-150  mm 9-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 9-x-165-x-100  mm 9-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-115-x-50  mm 10-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-165-x-100  mm 10-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-265-x-200  mm 10-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-215-x-150  mm 10-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-465-x-400  mm 10-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-315-x-250  mm 10-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-615-x-550  mm 10-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-360-x-300  mm 10-x-360-x-300-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-1005-x-950  mm 10-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-165-x-100  mm 11-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-265-x-200  mm 11-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-215-x-150  mm 11-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-165-x-100  mm 12-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-265-x-200  mm 12-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-615-x-550  mm 12-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-215-x-150  mm 12-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-465-x-400  mm 12-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-315-x-250  mm 12-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-1005-x-950  mm 12-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-360-x-300  mm 12-x-360-x-300-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-165-x-100  mm 13-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-215-x-150  mm 13-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-265-x-200  mm 13-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-165-x-100  mm 14-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-265-x-200  mm 14-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-615-x-550  mm 14-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-465-x-400  mm 14-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-215-x-150  mm 14-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-315-x-250  mm 14-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-1005-x-950  mm 14-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-165-x-100  mm 15-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-265-x-200  mm 15-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-465-x-400  mm 15-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-615-x-550  mm 16-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-215-x-150  mm 16-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-465-x-400  mm 16-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-1005-x-950  mm 16-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-265-x-200  mm 16-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-315-x-250  mm 16-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-200-x-150  mm 18-x-200-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-300-x-250  mm 18-x-300-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-450-x-400  mm 18-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-1000-x-950  mm 18-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-600-x-550  mm 18-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 19-x-450-x-400  mm 19-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-200-x-150  mm 20-x-200-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-600-x-550  mm 20-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-300-x-250  mm 20-x-300-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-450-x-400  mm 20-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-1000-x-950  mm 20-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-250-x-200  mm 22-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-450-x-400  mm 22-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-1000-x-950  mm 22-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-600-x-550  mm 22-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 24-x-250-x-200  mm 24-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 24-x-450-x-400  mm 24-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-250-x-200  mm 25-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-450-x-400  mm 25-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-1000-x-950  mm 25-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 26-x-250-x-200  mm 26-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 26-x-450-x-400  mm 26-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-465-x-400  mm 8-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-315-x-250  mm 8-x-315-x-250-mm

Свредло за бетон със SDS Plus  захват за пробиване без досадни задръствания и засядане

 

  • 2 – та режещи ръба са заварени посредством иновативна технология AWB (Advanced Welding and Brazing)
  • Заварките и закаляването са оптимални за диаметъра на свредлото, осигуряващи повишенаустойчивост на вибрации
  • Благодарение на назъбения връх от волфрамов карбид, праха попада директно в каналите на свредлото, без задръстване на дъното на пробивания отвор
  • Видимия индикатор за износване е бърз ориенти за толеранса на диаметъра на отвора, важен при монтажа на анкери
Повече информация
Производител Hawera
Марка Hawera
Тегло 0.065000
Брой в кашон 1
Баркод 4014468003790
Код на производител F00Y101482
Разфасовка 1 бр.
Размер 8-x-215-x-150-mm
Код 080236
Оставете вашето мнение
ПреглеждатеСвредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-215-x-150 mm
Оцени продукта

Няма свързани новини

Подобни продукти