Секундни лепила

Лепило - вещество или смес на основа на органични или неорганични вещества, способни да съединяват (залепят) различни материали като, дървесина, кожа, хартия, плат, стъкло, керамика, метал, пластмаса, гума и други. Залепването се осъществява чрез образуване на здравоадхезионна връзка между слоя лепило и материала на съединяваните повърхности.