Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-315-x-250 mm

Марка: Hawera Производител: Hawera
17,39 лв.
В наличност
SKU
080215
Свредло за пробиване на бетон SDS+ с 2 режещи ръба
Други опции:
Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-315-x-250 mm 5.5-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 3.5-x-110-x-50 mm 3.5-x-110-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 4-x-115-x-50 mm 4-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 4-x-165-x-100 mm 4-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-115-x-50 mm 5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-165-x-100 mm 5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-215-x-150 mm 5-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5-x-315-x-250 mm 5-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-115-x-50 mm 5.5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-165-x-100 mm 5.5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-210-x-150 mm 5.5-x-210-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-265-x-200 mm 5.5-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-465-x-400 mm 5.5-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-115-x-50 mm 6-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-215-x-150 mm 6-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-265-x-200 mm 6-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-115-x-50 mm 6.5-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-165-x-100 mm 6.5-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-210-x-150 mm 6.5-x-210-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-115-x-50 mm 7-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-215-x-150 mm 7-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-115-x-50 mm 8-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-165-x-100 mm 8-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-215-x-150 mm 8-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-265-x-200 mm 8-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-465-x-400 mm 8-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-615-x-550 mm 8-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 8-x-315-x-250 mm 8-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 9-x-215-x-150 mm 9-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 9-x-165-x-100 mm 9-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-115-x-50 mm 10-x-115-x-50-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-165-x-100 mm 10-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-265-x-200 mm 10-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-215-x-150 mm 10-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-465-x-400 mm 10-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-315-x-250 mm 10-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-615-x-550 mm 10-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-360-x-300 mm 10-x-360-x-300-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 10-x-1005-x-950 mm 10-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-165-x-100 mm 11-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-265-x-200 mm 11-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 11-x-215-x-150 mm 11-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-165-x-100 mm 12-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-265-x-200 mm 12-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-615-x-550 mm 12-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-215-x-150 mm 12-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-465-x-400 mm 12-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-315-x-250 mm 12-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-1005-x-950 mm 12-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 12-x-360-x-300 mm 12-x-360-x-300-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-165-x-100 mm 13-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-215-x-150 mm 13-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 13-x-265-x-200 mm 13-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-165-x-100 mm 14-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-265-x-200 mm 14-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-615-x-550 mm 14-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-465-x-400 mm 14-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-215-x-150 mm 14-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-315-x-250 mm 14-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 14-x-1005-x-950 mm 14-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-165-x-100 mm 15-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-265-x-200 mm 15-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 15-x-465-x-400 mm 15-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-615-x-550 mm 16-x-615-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-215-x-150 mm 16-x-215-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-465-x-400 mm 16-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-1005-x-950 mm 16-x-1005-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-265-x-200 mm 16-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 16-x-315-x-250 mm 16-x-315-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-200-x-150 mm 18-x-200-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-300-x-250 mm 18-x-300-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-450-x-400 mm 18-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-1000-x-950 mm 18-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 18-x-600-x-550 mm 18-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 19-x-450-x-400 mm 19-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-200-x-150 mm 20-x-200-x-150-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-600-x-550 mm 20-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-300-x-250 mm 20-x-300-x-250-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-450-x-400 mm 20-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 20-x-1000-x-950 mm 20-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-250-x-200 mm 22-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-450-x-400 mm 22-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-1000-x-950 mm 22-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 22-x-600-x-550 mm 22-x-600-x-550-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 24-x-250-x-200 mm 24-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 24-x-450-x-400 mm 24-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-250-x-200 mm 25-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-450-x-400 mm 25-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 25-x-1000-x-950 mm 25-x-1000-x-950-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 26-x-450-x-400 mm 26-x-450-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 26-x-250-x-200 mm 26-x-250-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-165-x-100 mm 6-x-165-x-100-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6-x-465-x-400 mm 6-x-465-x-400-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 6.5-x-265-x-200 mm 6.5-x-265-x-200-mm Свредло за бетон Power LS SDS+ Ø 7-x-165-x-100 mm 7-x-165-x-100-mm
Свредло за бетон със SDS+ захват за пробиване без досадни задръствания и засядане.
2 – та режещи ръба са заварени посредством иновативна технология AWB (Advanced Welding and Brazing)
. Заварките и закаляването са оптимални за диаметъра на свредлото, осигуряващи повишена
устойчивост на вибрации. Благодарение на назъбения връх от волфрамов карбид, праха
попада директно в каналите на свредлото, без задръстване на дъното на пробивания отвор.
Видимия индикатор за износване е бърз ориенти за толеранса на отвора, важен при монтажа на анкери.
Повече информация
Производител Hawera
Марка Hawera
Тегло 0.053000
Брой в кашон 1
Баркод 4014468045035
Код на производител F00Y210133
Разфасовка 1 бр.
Размер 5.5-x-315-x-250-mm
Код 080215
Оставете вашето мнение
ПреглеждатеСвредло за бетон Power LS SDS+ Ø 5.5-x-315-x-250 mm
Оцени продукта

Няма свързани новини

Подобни продукти