Етикет и обложка

Етикетът включва необходимата информация за продукта, производителя и правилната употреба на инструмента.

Метален пръстен

Дискове, свързани със синтетична смола, имат гарантиран живот от три години след производството им.

Срокът е отбелязан върху металния пръстен на диска. След него гаранцията е нищожна.

Пример:

Обозначение: V 04/ 2013

Произведено: април-юни 2010

Използвай преди: юни 2013  

Тримесечие  

V 01 януари - март  

V 04 април - юни  

V 07 юли - септември

V 10 октомври - декември

Мрежа от фибростъкло

Фибростъклото осигурява стабилност и увеличава безопасността на режещия диск. Колкото повече фибростъкло се

съдържа в режещия диск, толкова по-голяма е хоризонталната му стабилност. При по-високо потенциално хоризонтално натоварване  върху режещия диск

(то е по-голямо при свободното рязане в сравнение със стационарното), той трябва да съдържа повече стъклени нишки или по-устойчиво фибростъкло.

За тънки режещи дискове (от 0,8мм до 1,0мм) се използва тънък материал, за да се осигури максимално съотношение на зърнистост между слоевете на продукта.

Свързваща смес

Зърнистост: днес всички видове зърнистост се произвеждат по синтетичен път. синтетично произведените зърнистости осигуряват продължителна

употреба и качество на диска. Качеството на частиците има голямо влияние върху производителността на режещия диск.

За дисковете за рязане и шлайфане Kronenflex се използват корунд, силициев карбонат и алумина-циркония.

Смола и пълнеж: друг важен компонент на дисковете за рязане и шлайфане е смолата (в течна или твърда форма) и пълнежът.

Твърдостта на дисковете за рязане и шлайфане може да се регулира чрез смолата и пълнежа.