Новини

Бързо, лесно и ефективно почистване на електрониката на Вашият компютър!

Продукт: Новини Бързо, лесно и ефективно почистване на електрониката на Вашият компютър!

Все още се чудите как да почистите електрониката на Вашият компютър? Благодарение на диелектрическите си свойства, предотвратявайки евентуални къси съединенеия (причинени от влагата) #WD40 #MUP без проблем ще отстрани насъбралият се прах.#ОтблъскваВлагата#Почиства#Смазва

#ОсвобождаваРъждясалиМеханизми #ОтстраняваРъжда 
#ВинагиИмаОщеЕдноПриложение
www.denicom.bg

      

 

Подобни продукти