Стомана

«12345»

Мистрия за ъгли

Мистрия за ъгли

Бояджийски консумативи

Гипсшпатула неръждаема стомана

Гипсшпатула неръждаема стомана

Бояджийски консумативи

Маламашка "Швейцарска”

Маламашка "Швейцарска”

Бояджийски консумативи

За заглаждане

Маламашка "Венецианска"

Маламашка "Венецианска"

Бояджийски консумативи

За заглаждане

Маламашка неръждаема стомана, дървена дръжка

Маламашка неръждаема стомана, дървена дръжка

Бояджийски консумативи

За заглаждане

Маламашка неръждаема стомана, пластмасова дръжа

Маламашка неръждаема стомана, пластмасова дръжа

Бояджийски консумативи

За загладжане

Маламашка с полирана стоманена основа

Маламашка с полирана стоманена основа

Бояджийски консумативи

За заглаждане

Шпакла неръждаема стомана

Шпакла неръждаема стомана

Бояджийски консумативи

Мултифункционален скрапер

Мултифункционален скрапер

Бояджийски консумативи

Със заострено острие от неръждаема стомана

«12345»

Стомана
Страница 1 от 4 • Статии 38