Секундни лепила

Лепило - вещество или смес на основа на органични или неорганични вещества, способни да съединяват (залепят) различни материали като, дървесина, кожа, хартия, плат, стъкло, керамика, метал, пластмаса, гума и други. Залепването се осъществява чрез образуване на здравоадхезионна връзка между слоя лепило и материала на съединяваните повърхности.

Лепила • Секундни лепила
Страница 1 от 1 • Продукти 6